Museets bestyrelse

Museets bestyrelse

Formand Ole Wej
Næstformand Nis Kørner

Bestyrelsesmedlemmer
Ebbe Andersen
Marie Kreuter
Inga Thomas
Sven Leerskov Mathiesen 
Anders Johansson

Suppleanter
Steffen Bach 

Se museets vedtægter her.