Nyt på museet

Særudstilling - Forlist!

"Pludselig blev det stille, dødam-stille ..."

Forlist

Særudstilling om skibsforlis for 100 år siden.
 
Livet til søs er ikke ufarligt og mange søfolk har mistet livet på verdenshavene. Farerne til søs under en krig bliver ikke færre: Miner og ubåde gør livet endnu mere uforudsigeligt og farefuldt for søfolkene. Marstal Søfartsmuseums nye særudstilling ”Forlist! – Med Mand og Mus for 100 år siden” fortæller historierne om nogle af de mange skibe fra Marstal der forliste i årene 1916 og 1917. Udstillingen tager udgangspunkt i Søfartsmuseets store fotosamling, og viser blandt andet billeder af forliste skibe, samt skibe der er i nærkontakt med tyske ubåde.
Udstillingen genåbner maj måned 2018 på Søbygaard, Ærø.