Nyt på museet

Ordinær generalforsamling Fremhævet

Dagsorden for generalforsamling

Torsdag den 22. marts 2018

kl. 19.30

Marstal Søfartsmuseum (Trollesalen, indgang Strandstræde)

       1. Valg af dirigent:

       2. Bestyrelsens beretning ved formanden

       3. Beretning fra museet ved museets daglige leder

       4. Regnskabet for 2017 og budget 2018

       5. Fastsættelse af kontingent 2019

       6. Valg til bestyrelsen inkl. suppleanter

           På Valg: Sven Mathiesen, Anders Johansson og Christina Kjerulff            

                          Suppleanter: Steffen Bach                

       7. Indkomne forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 15. marts)

       8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil Erik Kromann fortælle om museets tilblivelse og historie 1914-2018

Vedtægter er tilgængelig her og på museets bibliotek i Prinsensgade 1, Marstal.