Butik

Årbog 2010 - Marstal Søfartsmuseum

Print
Redaktion Erik B. Kromann * Marstal Søfartsmuseum 2011 * 136 sider, 24,0 cm høj x 17,0 cm bred
kr 99,00
Rabat:
Pris / kg:
Beskrivelse

Årbogens indholds fortegnelse:

side 4, John Anderson: Skibene fra Marstal - The Ships of Marstal - bragt i det anderkendte engelske tidsskrift "Sea Breezes" * side 9, Karsten Hermansen: På flugt fra russerne i vinteren 1945 * side 19, Finn Buch: Den amerikanske flyver * side 24, red. Gunner Egholm Rasmussen: Da bølgerne gik højt * side 40, Johannes Petersen: Mæglerjobbet * side 48, Leif Rosendahl: Astræa * side 58, Martin K. Østergaard: Blot til lyst - Selskabelig Forening i Marstal 1870 - 1967 * side 68, Jørn-Bent Jensen: En Marstal-nybygnings liv * side 75, Nis Kørner: Frandsen-jollen ERNA af Marstal * side 85, John Kristensen: Gråsten Nor - Færgefart og inddæmning * side 117, Erik B. Kromann: Årets gang

Log in

© Marstal Søfartsmuseum 2015-2023