Restaureringen

Restaureringen

Restaureringen af Skonnerten Bonavista anno 1914

Planen for skonnerten Bonavista er at føre den tilbage til sin oprindelige skikkelse anno 1914. 

Ombygningen er foregået over fire år (2008-12) hvor der var mulighed for at følge med for publikum, således at restaureringsfasen blev et tilgængeligt stykke skibsbygnings- og søfartshistorie. 

Fortømringen (istandsættelsen) foregik på Eriksens Plads - skibsbygningsplads siden 1855 - og i sig selv er et stykke levende havne-kulturmiljø. Restaureringsarbejdet startede i foråret 2008. Nationalmuseet tegnede kontrakt med Ebbes Bådebyggeri i Marstal om restaureringen.

Når skonnerten en gang er søklar, skal den sejle rundt som repræsentant for den en gang så talrige karakteristiske danske skonnertflåde og som repræsentant for dansk skibsbygningskunst.

Log in

© Marstal Søfartsmuseum 2015-2018
Design, produktion og seo: demand.dk