Logo

Jollerne - en transportform i Øhavet

Jollerne - en transportform i Ø-havet

Varighed 1-2 timer

5.-7. klassetrin

 

Giver eleverne en indføring i jollernes fremstilling og brug i Det sydfynske Øhav. 

Der vil være mulighed for at eleverne selv får lov til at "konstruere" joller ved brug af store anskuelsesmodeller.

jolleværft

Når øboerne skulle rundt mellem øerne i Det sydfynske Øhav, benyttede de joller. Disse fartøjer synede ikke af meget, men var helt nødvendige, når der skulle transporteres varer, personer og dyr mellem de forskellige øer.

Med "Jollerne - transport i Øhavet" sætter vi fokus på den særlige kultur og historie, som opstod i forbindelse med jollebygningen og jollernes anvendelse.

Vi begynder i Carl Rasmussen-rummet, hvor eleverne bliver introduceret til jollemiljøet, som det så ud i 1800-tallet. Derpå bevæger vi os ned til museets jolleværft, hvor der gives en indføring i bådebygningens kust. Der afsluttes med et forløb, hvor eleverne selv får lov til at sætte spanter på nogle store jollemodeller på "Eriksens Værft", der er museets åbne plads med tilhørende jollehavn og fartøjer.

 

Historie:   Kompetenceområderne: Kronologi og sammenhæng og historiebrug

Håndværk og design:   Håndværkforarbejdning: Eleven har viden om grundliggende håndværktøjer og redskaber.

Materialekendskab:   Eleven har viden om bløde og hårde materialers anvendelsesmuligheder.

 

5.-7. klassetrin

Varighed 1-2 timer

Litteraturforslag:

Dahl, Ib Ivar:  Mette fra Birkholm - Tre sejladser for lillesøster, Delta 1984 (opstilling i folkebiblioteket: 86-096) Meget læsevenlig.

Dahl, Ib Ivar:  Smakkejoller og smakkefolk, Fiskeri- og Søfartsmuseet 1983 (opstilling i folkebiblioteket: 62.83)

Dahl, Ib Ivar:  Smakkejollen og friluftslivet, Fiskeri- og Søfartsmuseet 2005 (opstilling i folkebiblioteket: 62.83)

Nielsen, Christian:  Danske bådtyper, 2. udgave 2005 (opstilling i folkebiblioteket: 62.8)

 

Kontaktperson: Mikkel Kühl

 

Marstal Søfartsmuseum, Prinsensgade 1 | 5960 Marstal | T: +45 62 53 23 31