Logo
Tilbage til: Alle bøger

Navigationens Udvikling - og lidt om hans liv og håndbøger

Print
Redigeret af Erik Gøbel * Maritim Kontakt Nr. 25, 2003 * 272 sider, 24,0 x 17,0 cm.
Erik Gøbel: Jens Kusk Jensen, Navigationens Udvikling - og lidt om hans liv og håndbøgerErik Gøbel: Jens Kusk Jensen, Navigationens Udvikling - og lidt om hans liv og håndbøger
kr 159,00
Rabat:
Pris / kg:
Beskrivelse
Skibsfører Jens Kusk Jensens (1866-1936) hidtil uudgivne manuskript fra ca. 1910 samt en række artikler, som belyser Kusk Jensens liv, hans berømte håndbøger, rekonstruktioner af fortidens navigationsinstrumenter og fartøjer samt hans litterære produktion i det hele taget.
 
Kusk Jensen´s bedst kendte værk er "Haandbog i praktisk SømandsskaB" , ofte benævnt som sømandens bibel, men han gik også i gang med at udarbejde en omfattende fremstilling af navigationens historie fra oldtiden til hans egen tid. Dette imponerende værk har hidtil kun været kendt af en snæver kreds, da det aldrig er blevet publiceret. For at hædre Kusk Jensens minde udgives hermed for første gang hans værdifulde fremstilling af navigationens udvikling. Og samtidig bringes en håndfuld artikler, som belyser Kusk Jensens liv, hans berømte håndbøger, hans rekonstruktioner af fortidens navigationsinstrumenter og hans litterære produktion i det hele taget.
 
Det er udgivernes håb, at Kusk Jensens fremragende fremstilling af navigationens historie vil finde lige så interesserede læsere som hans håndbøger.
Marstal Søfartsmuseum, Prinsensgade 1 | 5960 Marstal | T: +45 62 53 23 31