Nyt på museet

KUNSTUDSTILLING - BENJAMIN OLSEN

  • Written by 

BENJAMIN OLSEN - INDTRÆNGENDE STUDIER AF HIMMEL OG HAV - EN KUNSTUDSTILLING

Særudstilling Benjamin Olsen

Kunstudstilling

Sted: Marstal Søfartsmuseum

På Marstal Søfartsmuseum genåbner, fredag d. 16. august, en særudstilling med værker af marinemaleren Christian Benjamin Olsen (1873-1935). Benjamin Olsen var ud af søfartsfamilie og har i den forbindelse haft en del oplevelser, inspiration og indtryk bl.a. via farfarens virke som lods i Helsingør. Benjamin Olsen begyndte også selv tilværelsen som sømand, men måtte opgive søvejen grundet nærsynethed. Han blev herefter udlært dekorationsmaler men snart var det marinemaleriet, der tog hans tid og skulle blive hans levebrød. Han malede en del af marinens skibe men fik godt og indgående kendskab til fragtskibe ikke mindst takket være venskab med en af dampskibsselskabet VENDILAs grundlæggere, skibsreder Hans Christensen. Hans Christensen, der oprindelig var skibsfører, kom fra Enighedsstræde i Marstal, og mange af rederiets dampere var bemandet med skibsførere og styrmænd fra fødebyen.. Et par af Christensens brødre var flyttet med til København, hvor en var på rederikontoret og en anden slog sig ned som kunsthandler og forhandlede Benjamin Olsen-malerier.

Venskabet med familien Christensen gjorde, at Benjamin Olsen kom med på rederiets dampere på sejladser bl.a. på Middelhavet og Vestafrika, første gang 1904-05. Efter hjemkomsten blev han ansat ved porcelænsfabrikken Bing & Grøndal, København, hvor han har udført adskillige fornemme produktioner. I Marstal er han kendt for at have udført motivet på Marstal Havn-jubilæumsplatten 1925 med en tremastet bramsejlsskonnert ud for Marstal. En meget fornem vase i privateje med bl.a. Marstalsejlskibe kan ligeledes ses i udstillingen. Den har tilhørt skibsreder Erik B. Kromann, der var fætter til Christensenbrødrene.

1921 deltog Benjamin Olsen i det danske regentpar Kong Christian X og dronning Alexandrines sommertogt til Færøerne, Island og Grønland om bord på panserskibet Valkyrien. Herfra har han malet en del motiver, der ligeledes er repræsenteret på udstillingen

Christian Benjamin Olsen var en anerkendt marinemaler, der kunne håndtere marinemaleriets forskellige vinkler med skibe, sø og vind. På udstillingen vises et halvt hundrede af hans malerier, udlånt af Benjamin-Olsen Fonden i Middelfart. Marstal Søfartsmuseum har også enkelte værker af marinemaleren.

Udstillingen varer til udgangen af September.

 

 

Log in

© Marstal Søfartsmuseum 2015-2018
Design, produktion og seo: demand.dk