Nyt på museet

OBS: Generalforsamlingen er UDSKUDT indtil videre Featured

  • Written by 

 

OBS:  GENERALFORSAMLINGEN ER UDSKUDT INDTIL VIDERE

 

 

Dagsorden for generalforsamling

Onsdag den 25. marts 2020

UDSKUDT INDTIL VIDERE

 

 

kl. 19.30

Marstal Søfartsmuseum (Trollesalen, indgang Strandstræde)

 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Beretning fra museet ved museets daglige leder

4. Regnskabet for 2019 og budget 2020

5. Fastsættelse af kontigent 2020

6. Valg til bestyrelsen inkl. suppleanter

7. Indkomne forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 18. marts)

8. Eventuelt

 

Vedtægter kan ses her

 

Derefter vil Kristian Hansen fortælle om det nye projekt "Den sejlende Højskole", herefter nyder vi filmen om det gode skib S/S "Martha".

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Log in

© Marstal Søfartsmuseum 2015-2018
Design, produktion og seo: demand.dk