Nyt på museet

GENERALFORSAMLING torsdag d. 25. juni kl 19.00

  • Written by 

  

Generalforsamlingen bliver ENDELIG afholdt

 

 

Torsdag den 25. juni 2020 kl.19.00 i Eriksens Hal

 

*BEMÆRK afholdes i Eriksens Hal*

 

Dagsorden for generalforsamling

 

                                                                        1. Valg af dirigent

                                                                        2. Bestyrelsens beretning

                                                                        3. Beretning fra museet ved museets daglige leder

                                                                        4. Regnskabet for 2019 og budget 2020

                                                                        5. Fastsættelse af kontigent 2021

                                                                        6. Valg til bestyrelsen inkl. suppleanter

                                                                        7. Indkomne forslag (forslag fra bestyrelsen vedr. tillæg til vedtægterne)

                                                                        8. Eventuelt

 

 

Bestyrelsen foreslår at vedtægterne ændres sålydende, hvor det foreslåede er med rødt:

 

§ 10 - Museets bestyrelse, sammensætning og udpegning

 

10.1 Marstal Søfartsmuseum ledes af en bestyrelse, der er ansvarlig for museets drift.

Museet og museumsforeningen har samme bestyrelse som består af 7 medlemmer, hvoraf, med gyldighed for en kommunal valgperiode, Ærø Kommunalbestyrelse vælger et medlem af sin midte, medens museumsforeningen på sin ordinære generalforsamling vælger 6 medlemmer. Disser vælges for 2 år ad gangen således at 3 af bestyrelsesmedlemmerne afgår hvert år. Generalforsamlingen vælger desuden 2 suppleanter, som vælges for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted. Museets lønnede medarbejdere kan ikke være medlem af bestyrelsen. Det er en målsætning at besætte bestyrelsesposterne med personer, der har kompetencer, der bedst muligt svarer til museets maritime profil og som på ansvarlig vis spiller sammen med museets daglige ledelse. Den valgte bestyrelse kan udvide bestyrelsen med en plads, som kan besættes med en person, som dækker de kompetencer man mener, måtte mangle. 

10.6 Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af formanden, to bestyrelsesmedlemmer og den daglige leder. Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

 

 

 

Vedtægter kan ses her

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Log in

© Marstal Søfartsmuseum 2015-2018
Design, produktion og seo: demand.dk