Nyt på museet

KDT

KDT

AKTIVITETER FOR BØRN - byg dit eget skib

Børnenes skibsværft er startet op i kælderen på Søfartsmuseet:

 

Indendøre:

Indendørs aktiviteter for børn indrettet i et kreativt lokale i kælderen under butikken, hvor børn kan bygge skibe i genbrugsmaterialer eller tegne/male. 

Temaet er maritimt, hvilket ses på udsmykningen af lokalet, hvor der udover museets mange små skibsmodeller, hænger ruser med fisk, billeder af skibe og havvæsener.

           DSCN4102DSCN4110

Man vælger selv om man vil have sin model med hjem.

Alle dage i hele museets åbningstid, til og med uge 32

 

 

 

 

Read more...

SØFARTSMUSEET ER ÅBENT - og vi har nu flere fortællinger på museet - klik og læs mere

Marstal Søfartsmuseum har åbent

Vi åbnede som det første museum i Danmark.

Vi har åbent alle ugens dage fra 9-17

 

VELKOMMEN

 

Nyt i udstillingen er at udvalgte genstande har fået QR-koder, så man selv kan vælge hvad man vil høre om. 

Det kræver dog at man er udstyret med en smart phone - eller at man inviterer en med på museet som har en smart phone. Desuden skal man have en App der kan læse QR-koder. Der findes flere forskellige såsom "Barcodescanner" eller lignende.

Hvis man har ovenstående, samt internet, kan man nu åbne de spændende historier der er om mange af genstandende.

 

God fornøjelse

Read more...

GENERALFORSAMLING torsdag d. 25. juni kl 19.00

  

Generalforsamlingen bliver ENDELIG afholdt

 

 

Torsdag den 25. juni 2020 kl.19.00 i Eriksens Hal

 

*BEMÆRK afholdes i Eriksens Hal*

 

Dagsorden for generalforsamling

 

                                                                        1. Valg af dirigent

                                                                        2. Bestyrelsens beretning

                                                                        3. Beretning fra museet ved museets daglige leder

                                                                        4. Regnskabet for 2019 og budget 2020

                                                                        5. Fastsættelse af kontigent 2021

                                                                        6. Valg til bestyrelsen inkl. suppleanter

                                                                        7. Indkomne forslag (forslag fra bestyrelsen vedr. tillæg til vedtægterne)

                                                                        8. Eventuelt

 

 

Bestyrelsen foreslår at vedtægterne ændres sålydende, hvor det foreslåede er med rødt:

 

§ 10 - Museets bestyrelse, sammensætning og udpegning

 

10.1 Marstal Søfartsmuseum ledes af en bestyrelse, der er ansvarlig for museets drift.

Museet og museumsforeningen har samme bestyrelse som består af 7 medlemmer, hvoraf, med gyldighed for en kommunal valgperiode, Ærø Kommunalbestyrelse vælger et medlem af sin midte, medens museumsforeningen på sin ordinære generalforsamling vælger 6 medlemmer. Disser vælges for 2 år ad gangen således at 3 af bestyrelsesmedlemmerne afgår hvert år. Generalforsamlingen vælger desuden 2 suppleanter, som vælges for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted. Museets lønnede medarbejdere kan ikke være medlem af bestyrelsen. Det er en målsætning at besætte bestyrelsesposterne med personer, der har kompetencer, der bedst muligt svarer til museets maritime profil og som på ansvarlig vis spiller sammen med museets daglige ledelse. Den valgte bestyrelse kan udvide bestyrelsen med en plads, som kan besættes med en person, som dækker de kompetencer man mener, måtte mangle. 

10.6 Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af formanden, to bestyrelsesmedlemmer og den daglige leder. Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

 

 

 

Vedtægter kan ses her

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Read more...

Specialrundvisning i maritime kunstværker

SPECIALRUNDVISNINGER I MARITIME KUNSTVÆRKER

 

Tag på en tur rundt i kunstmaleren Carl Rasmussens liv og kunst

- sammen med en kender!

 saa maler jeg hvad jeg har set www

Sted: Marstal Søfartsmuseum, Prinsensgade 1

Dato: d. 2., 9., 16., 23. og 30. juli og d. 6. august

Tid: alle dage klokken 11:00

 

Grønlands- og marinemaler J. E. C. Rasmussen (1841-1893) er rigt repræsenteret på Marstal Søfartsmuseum.

Efter uddannelsen på Kunstakademiet rejste han til Grønland og senere ned gennem Europa.

Omkring 1880 bosatte han sig i Marstal og skildrede livet ved havet.

Gennem alle årene fortsatte han med at male motiver fra Grønland, og i 1893 foretog han endnu en rejse dertil.

Det blev den sidste.

Rundviser: Karsten Hermansen

 

GRATIS NÅR INDGANGSBILLETTEN ER BETALT

 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Log in

© Marstal Søfartsmuseum 2015-2018
Design, produktion og seo: demand.dk