Nyt på museet

KDT

KDT

Foredragsdage i Marstal

Foredragsdage i Marstal

 

Folkeuniversitetet på Ærø og Marstal Søfartsmuseum har i fællesskab arrangeret tre højskoledage i oktober.  Arrangementet er tænkt som et tilbud til både lokale og udenøs. Overskriften er ”Perspektiver på det globale rum”.

 

”Vækst, mere vækst, endnu mere vækst!” glammer det i det globale medierum, især økonomisk vækst er et af det moderne samfunds ypperste succeskriterier og utrættelige mantra, men også vækst i de videnskabelige landvindinger er blevet et must. De fleste af verdenshistoriens op- og nybrud har i udgangspunktet været kendetegnet ved en næsten urokkelig fremtidsoptimisme, der efterhånden, som virkeligheden har sneget sig ind på eksistensen, er blevet afløst af kulturel pessimisme og fremtidsangst – ikke mindst har det udmøntet sig i ”populisme” og elitens intellektuelle sammenbrud. Der er tale om en dobbelthed der har tegnet den vestlige kultur i årtusinder, og som netop nu trænger sig på med fornyet kraft. På foredragsdagene vinkler vi fremskridtstænkningen og dens tro følgesvende, pessimisme og angst, ved at spørge ind til det globale rums vildtvoksende, og til tider monstrøse forgreninger i kunst, videnskab og det moderne menneskes selvforståelse."

Fredag d. 27. oktober

Kl. 16.30:           Velkomst

                         Indledningsforedrag ved idehistoriker og lektor Ole Morsing: ”Fra eksistens til cellehob – fremtidens udfordring for mennesket: Goethe, Kierkegaard, Mann og Knausgård.”

Kl. 19.30:           Foredrag ved Instruktør og journalist Anders Riis-Hansen: ”Dokumentarfilmen ”Blekingegadebanden” - om en gruppe unge danske idealister, der mistede grebet om deres egen moral.”

Lørdag d. 28. oktober

Kl. 9.30:             Foredrag ved biomedicinsk ingeniør og adjunkt Emil Boye Kromann: ”International forskning: udfordringer og oplevelser med det globale forskningsmiljø.”

Kl. 14.00:           Foredrag ved astrofysiker Jophiel Nyman Wiis: ”Astrofysikken lige nu.”

Kl. 16.00:           Foredrag ved terrorforsker og PhD candidate Simone Molin Friis: ”Nye fronter i Krigen mod Terror: Islamisk Stat, virtuelle platforme og globale netværk.”

Søndag d. 29. oktober

Kl. 10.00:           Foredrag /event ved digter og programtilrettelægger Claus Handberg Christensen: ”Den abstrakte ærlighed: digtoplæsning og noget om skriveprocesser.”

Kl. 16.00:           Koncert: ved sanger og guitarist Peter Hall

Ret til ændringer forbeholdes.

 Billet (købes ved indgangen i Prinsensgade 1, Marstal) til et enkelt foredrag/event:

 

 kr. 70,- pr. person.

 

 

 

Read more...

Bogudgivelse på museet - Sømandskoner

BOGUDGIVELSE

Smandskoner

Ny bog: Sømandskoner i Marstal – fortællinger fra sø og land

Litteratur om søens verden er sædvanligvis møntet på sømanden og hans mere eller mindre farverige søfærd. Kvinden i forholdet, sømandskonen, er i så henseende ofte ladt i stikken. Selvfølgelig er der mere kulør på sømandens hårdtvejrsberetninger, beskrivelser af landgang på fjerne kyster og i eksotiske havnebyer. Beretningen om sømandshustruen hjemme og om den medsejlende hustru, der er med til søs for oplevelsen og samværet eller er forhyret i kabyssen, skal imidlertid nødvendigvis også føres til bogs for at fuldende billedet af sømandslivet. Der er ganske vist skrevet herom, men der er et efterslæb at tage fat på. Den side af sømandslivet hankes der op i den ny 96 siders udgivelse, der bygger dels på skrevne kilder fra Marstal Søfartsmuseums righoldige arkiv dels på interviews med kvinder i søfartssamfundet, spændende og nærværende beretninger om en livsform, som vi til hverdag ikke tænker så meget over er noget specielt, velsagtens fordi det er naturligt i en sømandsby som Marstal.

Med denne bog fra Marstal Søfartsmuseum forfattet af Mette Eriksen Havsteen-Mikkelsen er der føjet nogle værdifulde sømil til belysningen af sømandskonernes tilværelse, den nødvendige beretning for at omfavne historien om sølivet.

 

 

Read more...

Bonavista

Bonavista

DSC 0057

Det maritime Danmark kan glæde sig over at Den A. P. Møllerske Støttefond har bevilliget et større millionbeløb til færdiggørelse af Nationalmuseets skonnert BONAVISTA med aptering, rig, sejl, navigationsgrej, redningsgrej, maskineri osv. til sejlklar stand. Arbejdet vil gå i gang, så snart der er udarbejdet udbudsmateriale og tilbud indhentet. 
Den del af arbejdet, der er formidlingsegnet, vil være tilgængelig for publikum. Skonnerten ligger langs kaj ved Eriksens Plads, Marstal Havn. Noget af arbejdet foregår i Eriksens Værftshal, noget på kajen og ellers om bord naturligvis.
Bonavista-projektet kører i et tæt samarbejde mellem Nationalmuseet og Marstal Søfartsmuseum, en konstellation, der har pågået siden Kulturværdiudvalget erhvervede skonnerten i år 2000.
Driften af skibet finansieres via statsmidler og privat sponsorstøtte fra ommelsboen Claus Skov de første år.

Read more...

Årbog 2016

Årbog 2016 er udkommet!

Årbog 2016 www

160,00 Kr

Kan med fordel købes sammen med et medlemsskab! Kontingent for medlemskab af Marstal Søfartsmuseum for 2017 er på minimum 160 kr. og 130 kr. for pensionister og studerende. Medlemsskab giver ud over årbogen og 5% rabat på egne udgivelser gratis adgang til museet hele året (der er helårsåbent – dog ikke søndage i vinterhalvåret) for medlem + hustru/husbond.

Indholdsfortegnelse: 

Jørgen Josephsen: Min sejltid i svenske småskibe

Jørgen Josephsen: Julehistorier for børnene

Holger Munchaus Petersen: Rob Roy

Erik B. Kromann: Skibsforlis 1916

F.Holm-Petersen: THORs forlis ved St. Thomas 1916

Martin Fjallstein: Skonnerten KAREN - et hundrede års minde

Karsten Hermansen: Ærøske skibsnavne

Thomas Kristian Larsen: Sømandsliv

Jacob Krause: Sønderjysk båd- og jolleproduktion

Jacob Krause: Sønderjyske skibsværfter i det 20. århundrede

Erik B. Kromann: Årets gang

Read more...

Den Maritime Karavane

Maritim Arkitektur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEN MARITIME KARAVANE

Igen i år har vi fået besøg af Center for Maritim Arkitektur - og i år er de kommet sammen med Arktektskolens Træskibssejlklub. På bare fem dage vil de 12 unge mennesker bygge 6 fartøjer i værftshallen på Eriksens Plads. Det handler om en skøn forening af søfart, værktøjs- & materialehåndtering, kunstnerisk frihed, øferie og antistress. Det er herligt for os på museet at lægge hus til blåt kulturliv - og i øvrigt er værftshallen åben dagligt for enhver der har lyst til at komme og kigge på! 
Hele herligheden er finansieret af Lauritzen Fonden.

Vanen tro holder vi fernisering på Eriksens Plads - fredag d. 8. juli klokken 16:00 - mød op til en tår øl, lidt at bide i og 6 fartøjer ... som vistnok skal søsættes. Vi kan vist godt røbe, at der blandt andet bliver tale om et portugisisk fiskefartøj, et piratskiv og Samka i miniature! 
Bliver vejret vådt, så står værftshallen der fortsat på fredag. 

Vel mødt, der er festligheds- og morskabsgaranti på projektet! 

Se flere billeder her!

 

 

Read more...

Bogudgivelse på museet: "Saa maler jeg, hvad jeg har set"

saa maler jeg hvad jeg har set   www

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Saa maler jeg, hvad jeg har set - Jens Erik Carl Rasmussen (1841-1893)" - af Karsten Hermansen

Carl Rasmussen var lille af vækst, men havde et stort talent.

Han blev født på Ærø - langt fra centrum for dansk malerkunst - han kom til København, kom ind på Kunstakademiet, udstillede år efter år på Charlottenborg, deltog i flere Verdensudstillinger og tjente rigtig godt på sine billeder.

Han rejse i Europa og opholdt sig næsten et år i Grønland. Han blev gift med en køn og kærlig ung pige, og de fik otte børn. Familien flyttede til Ærø, og Carl Rasmussen skildrede livet i Det sydfynske Øhav samtidig med, at han malede, hvad han havde set i Grønland.

Alt tegnede lyst og lykkeligt. Det gode liv var blevet til virkelighed. Eller var det?

Bogen er på 312 sider, indeholder over 250 illustrationer.

299,- Kr.

Køb den i museumsbutikken eller besøg vores webshop her på siden.

 

Read more...

Bogudgivelse på museet: Ærøsund - et ikon gik til bunds

Bogudgivelse 

rsund www

 

"Ærøsund - et ikon gik til bunds" af Leif Rosendahl - Marstal Søfartsmuseum 2016

Denne lille bog er blevet til for at gamle venner af ÆRØSUND ikke skal glemme færgen og dens historie, ligesom de nye venner i form af dykkere kan få en forestiling om, hvad det er, de ser dernede på havbunden. 

48 sider til 139,- kr. 

Køb den i museumsbutikken eller besøg vores webshop her på siden.

Read more...

Bogudgivelse - Den danske Darduse

Nyhed på Søfartsmuseet

 

Den danske darduse

 

Som mange andre gode fortællinger begynder historien om Sophus Black i Marstal, og havde han gjort som sine forfædre, var han kommet ud at sejle efter konfirmationen. Sådan skulle det imidlertid ikke gå, i stedet blev det til en præliminæreksamen og en læreplads som telegrafist på den lokale telegrafstation. I 1900 blev han ansat i ”Store Nordiske Telegraf-Selskab” og kom i første omgang til England, senere kom der så besked om, at han skulle til Kina og i december 1902 ankom Black endelig til Shanghai.
For Sophus Black blev årene i Kina ikke alene travle arbejdsår, men også en periode med store personlige oplevelser. Black gjorde utallige rejser rundt i det enorme og gamle kulturland, han lærte sig sproget og opbyggede en unik kinesisk kunstsamling, hvoraf store dele i dag befinder sig på Nationalmuseet. I løbet af årene i Kina skulle Black blive vidne til det gamle kejserriges fald, og en ung republiks forsøg på at finde fodfæste.

Sophus Blacks eget liv var også fyldt med udfordringer, forhindringer som til tider satte optimismen på en hård prøve, men Black var livskraftig som ynglingsfiguren - den tykmavede og evigt smilende Darduse. I 1931 blev Black pensioneret, og engagerede sig herefter i frivilligt arbejde, især slægtshistorie og etableringen af ”Ærøforeningen” i 1933.

I forbindelse med udarbejdelsen af bogen blev Søfartsmuseet ledt på sporet af en stor brev- og billedsamling, som havde stået ubemærket i en kælder i mere end 40 år. Takket være dette materiale blev billedet af Sophus Black nuanceret en hel del i forhold til den eksisterende viden. Det og de mange billeder er derfor udgangspunktet for den rigt illustrerede bog, der udkom lørdag den 24. oktober 2015 på Marstal Søfartsmuseums eget forlag.

                                                                                                                                                        184 sider, kr. 299,00 kr.

 

Read more...

Center for Maritim Arkitektur i København

Maritim arkitektur

Maritim arkitekturMarstal Søfartsmuseum har i denne sommer haft besøg af en flok unge arkitekter fra Center for Maritim Arkitektur i København.

Med inspiration fra det maritime miljø i Marstal, har de bygget maritime pavilloner forbundet af små anløbsbroer.

Det færdige resultat kan nu ses på Eriksens Plads.

Se eventuelt mere om samarbejdet mellem Marstal Søfartsmuseum og Center for Maritim Arkitektur her:

http://cemark.dk/Marstal%202014%20workshop.html

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Log in

© Marstal Søfartsmuseum 2015-2018
Design, produktion og seo: demand.dk