Nyt på museet

Bonavista

Bonavista Det maritime Danmark kan glæde sig over at Den A. P. Møllerske Støttefond har bevilliget et større millionbeløb til færdiggørelse af Nationalmuseets skonnert BONAVISTA med aptering, rig, sejl, navigationsgrej, redningsgrej, maskineri osv. til sejlklar stand. Arbejdet vil gå i gang, så snart der er udarbejdet udbudsmateriale og tilbud indhentet. …
Read more...

Årbog 2016

Årbog 2016 er udkommet! 160,00 Kr Kan med fordel købes sammen med et medlemsskab! Kontingent for medlemskab af Marstal Søfartsmuseum for 2017 er på minimum 160 kr. og 130 kr. for pensionister og studerende. Medlemsskab giver ud over årbogen og 5% rabat på egne udgivelser gratis adgang til museet hele…
Read more...

Den Maritime Karavane

DEN MARITIME KARAVANE Igen i år har vi fået besøg af Center for Maritim Arkitektur - og i år er de kommet sammen med Arktektskolens Træskibssejlklub. På bare fem dage vil de 12 unge mennesker bygge 6 fartøjer i værftshallen på Eriksens Plads. Det handler om en skøn forening af…
Read more...

Bogudgivelse på museet: "Saa maler jeg, hvad jeg har set"

"Saa maler jeg, hvad jeg har set - Jens Erik Carl Rasmussen (1841-1893)" - af Karsten Hermansen Carl Rasmussen var lille af vækst, men havde et stort talent. Han blev født på Ærø - langt fra centrum for dansk malerkunst - han kom til København, kom ind på Kunstakademiet, udstillede…
Read more...

Bogudgivelse på museet: Ærøsund - et ikon gik til bunds

Bogudgivelse "Ærøsund - et ikon gik til bunds" af Leif Rosendahl - Marstal Søfartsmuseum 2016 Denne lille bog er blevet til for at gamle venner af ÆRØSUND ikke skal glemme færgen og dens historie, ligesom de nye venner i form af dykkere kan få en forestiling om, hvad det er,…
Read more...

Bogudgivelse - Den danske Darduse

Nyhed på Søfartsmuseet Som mange andre gode fortællinger begynder historien om Sophus Black i Marstal, og havde han gjort som sine forfædre, var han kommet ud at sejle efter konfirmationen. Sådan skulle det imidlertid ikke gå, i stedet blev det til en præliminæreksamen og en læreplads som telegrafist på den…
Read more...

Center for Maritim Arkitektur i København

Maritim arkitektur Marstal Søfartsmuseum har i denne sommer haft besøg af en flok unge arkitekter fra Center for Maritim Arkitektur i København. Med inspiration fra det maritime miljø i Marstal, har de bygget maritime pavilloner forbundet af små anløbsbroer. Det færdige resultat kan nu ses på Eriksens Plads. Se eventuelt…
Read more...

Søfartsbog til børn

Kom og få en søfartsbog Ny aktivitet på Marstal Søfartsmuseum Kom og få en søfartsbog og en tatovering - ligesom de rigtige sømænd når de står til søs! Børnene får med søfartsbogen i hånden rig mulighed for at skaffe sig et dybere kendskab til og indsigt i forholdene i sejlskibsfarten…
Read more...

Bedding ved Eriksens Værft

Bedding, Eriksens Værft Eriksens Plads med Eriksens Værft er ikke blot et minde om dansk sejlskibsfarts guldalder, men også en virksom og funktionsdygtig bedding. Her tilbyder Marstal Søfartsmuseum, i samarbejde med professionelle og lokale kræfter, beddingssætning til fartøjer. Se her for flere oplysninger!
Read more...
Subscribe to this RSS feed

Log in

© Marstal Søfartsmuseum 2015-2018
Design, produktion og seo: demand.dk