skibstyper firemasterPå museets kan man fordybe sig og følge udviklingen i Marstals søfart, fra skibstypen jagten over skonnerterne og frem til vore dages coastere.

Slup, galease og jagt

Sluppen er et en-mastet sejlskib, med en to-delt mast – galeasen er en krydsning mellem en galeon og en galej. Hovedparten af marstalflådens galeaser er født som jagter, men forlænget og ombygget i takt med tidernes krav om øget kapacitet og ejerens økonomiske formåen.

Jagten er et fragtskib med én mast, en kraftig langskibsbue, runde og buttede former som blev afsluttet med et fladt agterspejl. Jagten var almindelig som skibstype i Danmark og nabolandene i det 18. og 19. århundrede. Jagterne sejlede med alle former for last i de indre danske farvande og i Østersøen, og af og til i Nordsøen. Ofte forlængedes skibene - ofte flere gange - for at vokse med de nye krævende opgaver. De fleste jagter blev ændret både to-tre gange, og meget tit blev de omskabt til galeaser.

To- og tremastede skonnerter

Skonnerter krævede mindre mandskab end skibe med ”råsejlsrigning” og var derfor økonomisk fordelagtig, noget der sikrede deres popularitet i det 19. århundrede. 70 motorløse tre-mast skonnerter har været hjemmehørende i Marstal. Fartsområdet afhang egentlig ikke af skibenes størrelse, mange af de mindre gik nærfarten - men omvendt var de fleste af de mindste af typen i marstalregi placeret i Newfoundlandsfarten, en uhyre krævende fart på den barske Nordatlant. Konkurrencen med dampskibene blev dog mere og mere følelig efterhånden som man nærmede sig århundredeskiftet.

Dampskibe

Dampskibene indtog verdenshavene i det 19. århundrede. I 1819 fik Danmark sin første damper CALEDONIA, der var postdamper mellem Kiel og København. De første dampskibe var alle hjuldampere og sejlførende. Først fra midten af det 19. århundrede vandt skruen frem som fremdrivningsmiddel og skibene blev i stigende grad bygget af stål. Fra omkring 1. verdenskrig blev dampskibene fortrængt af motorskibe.

Motorskibe

Efter dampskibene sker en gradvis overgang til de motordrevne skibe. De tre-mastede skonnerter fik installeret maskineri og i året 1930 overhaler antallet af skibe med hjælpemotor og dampskibe antallet af rene sejlførende skibe i Marstals handelsflåde. I takt med at motorene blev kraftigere blev sejlene udfaset. Der blev dog også bygget mindre træmotorsejlere og fra 1951 blev der leveret en serie af motorskibe, de såkaldte ”Carolinere”, der faktisk var registrerede som motorsejlere.

Coastere

Den nyere tids søfartshistorie er repræsenteret af coasterne. En coaster er et mindre fragtskib som sejler i i kystfart. Fra 1970'erne voksede den danske coasterflåde betydeligt og coasterne kom nu i fart over hele verden.

Skibstyper https://marmus.dk/ support

© Marstal Søfartsmuseum 2015-2023