Lokalhistorisk arkiv

På museets lokalhistoriske arkiv er det muligt at komme og finde oplysninger om personer med tilknytning til Ærø.Alene et personregister på mere end 50.000 personer med oplysninger om fødsel, dåb mm. giver masser af muligheder.

Desuden findes næsten alle kirkebøger, folketællinger osv.Et fotoarkiv med ca. 25.000 billeder af personer og huse i byen er registreret i en database, som også indeholder de fleste skibe der har været i ærøsk eje fra starten af 1700tallet til i dag.

Frivillige passer dagligt arkivet og forsøger at efterkomme de mange henvendelser, der hele tiden kommer.

Slægtsforskning i persondatabasen: www.marstallere.dk
Yderligere et vigtigt skridt er taget for at forbedre mulighederne i slægtsforskning for personer med relation til Marstal og Landsogn, nemlig marstallere.dk . Med Flemming Boye, som ihærdig igangsætter og videreudvikler, samt med hjælp fra flere andre interesserede folk, er det lykkedes at få ovennævnte persondatabase etableret.

Som et resultat af dette kæmpearbejde og efter tre år på internettet blev marstallere.dk relanceret den 10. november 2007, og stadige forbedringer lægges jævnligt ud på nettet. Meget af initiativet til forbedringerne af databasen kommer fra brugerne selv, siden 10. november har ca. 425 tilmeldt sig som brugere, og der kommer dagligt nye til, nogle af dem så fjernt fra som USA og Australien.

I perioden siden relanceringen har Flemming Boye behandlet op imod 500 e-mail med rettelser og tilføjelser, og det har bl.a. bevirket, at 625 dubletpersoner i databasen er blevet identificeret og sammenføjet med et væsentligt kvalitetsløft til følge.

Mulighederne er mange. Et besøg på museets egnsarkiv er altid givtigt, da arkivet er en sand skatkiste af informationer: Hvilke skibe sejlede de med? Hvad ved vi om deres huse? Findes der billeder af dem?  Et alternativ kunne være ”Nyttige links” på forsiden af www.marstallere.dk der henviser til mange relevante hjemmesider. Også her på museets hjemmeside findes vigtige opslagsbøger bl.a. Marsal Vejviser 1904, Ærø Vejviser 1932, samt flere Skatte- og Telefonbøger.

God jagt!

Her kan du finde gamle Marstal og Ærø vejvisere, skattebøger og telefonbøger i pdf-format

 

Opslagsbøger https://marmus.dk/images/photos/arrangementer/0146f0026.jpg

© Marstal Søfartsmuseum 2015-2023