En marstallers oplevelser på land og til søs i drenge- og ungdomsårene.

Skrevet af Frits A. Kristensen Marstal, udgivet i 1987.

Bogen kan hentes her

Gudsgave https://marmus.dk/ Marstal Søfartsmuseum

© Marstal Søfartsmuseum 2015-2022