Eriksens Plads

Eriksens Plads

Eriksens Plads – søgrøn kulturarv

Eriksens Plads i Marstal

I læ bag Marstals store kampestensmole, som søfolkene har opført af frivillighedens vej, ligger opfyldte havnearealer, hvor der er anlagt skibsbygningspladser. En af disse er Eriksens Plads med Eriksens Værft, her er Marstal Søfartsmuseum rykket ind.

Eriksen Plads er et af arnestederne for træskibsbygning med rødder tilbage til dansk sejlskibsfarts guldalder. Mere end et dusin træskibsværfter har søsat skibe fra denne plads gennem årene.

Pladsen er et af de grønne åndehuller, som Marstal Havn er velsignet med. Her er frit tilgængeligt med grillplads og borde/bænke. På tidspunkter er der åbent til værftshal og til motorskur, hvor motorer bl.a. glødehovedmotorer bliver startet op. Der er desuden legeskibsbyggeri og mulighed for jollesejlads på visse dage og andre aktiviteter for børn og børnefamilier. Entrébillet til Søfartsmuseet giver adgang hertil.

Her kan man også erhverve en Søfartsbog med forskellige opgaver, der knytter sig til Eriksens Plads og selve Søfartsmuseet. Du er velkommen på pladsen, hvor du spadserer rundt midt i dansk søfarts-historie.

Se video om Marstals værfter og Eriksens Plads.

Skonnerten Bonavista, der ligger under restaurering ved kajen, kan besøges og coasteren Samka ligger også ofte langs kaj. På pladsen står en delvist spanterejst skonnert som skulptur over den omfangsrige skibsværftsaktivitet, der har præget byen – op til 8 samtidige skibsværfter har bygget skibe langs havnen.

Naturligvis færdes du overalt på eget ansvar, som det er tilfældet på havne og kyster i al almindelighed. Velkommen om bord i dansk søfart!

Log in

© Marstal Søfartsmuseum 2015-2018
Design, produktion og seo: demand.dk