Eriksens Plads

Eriksens Plads med Eriksens Værft er ikke blot et minde om dansk sejlskibsfarts guldalder, men også en virksom og funktionsdygtig bedding.

Der er fri adgang til Eriksens Plads til enhver tid.

© Marstal Søfartsmuseum 2015-2023